Bild: Scandinav Bildbyrå

Använd Padlet som gemensam arbetsyta

Padlet är en plattform där du skapar digitala arbetsytor – antingen för dig själv eller med andra. Du kan arbeta med film, foto, bild, text, dokument och ljud.

Visualisera och organisera innehåll

Padlet är ett verktyg som kan vara bra för att strukturera upp och visualisera det gemensamma arbete som pågår i en grupp. Det kan vara bra att använda vid gruppredovisningar för att sammanfatta och visualisera. Det skapar stor delaktighet eftersom alla deltagare kan arbeta i verktyget samtidigt.

En stor fördel är även att det går att spara de arbetsytor som skapas som filer (PDF/bild mm) vilket gör det lätt att skapa en bra dokumentation.

Vill du se ungefär hur de fungerar är denna inledande instruktionsfilm (på engelska) något att se.

Kom igång

Skapa konto – gratis eller som prenumeration

Plattformen Padlet finns som appar för de flesta plattformar men fungerar lika smidigt och bra direkt i webbläsare. Du kommer igång genom att besöka padlet.com och skapa ett konto. Gratiskontot är begränsat till tre arbetsytor medan betalversionen dels lyfter den begränsningen men också inkluderar mer funktionalitet.

Kom igång med din första arbetsyta

När du väl är inloggad kan du skapa och redigera dina arbetsytor. För att skapa en ny, klicka på knappen "Make a padlet".

När du väljer att skapa en ny får du ett val där du väljer vilken struktur du vill ha i just denna arbetsyta. Olika strukturer passar för olika ändamål, och du kan välja på allt från kolumner och tidslinjer till kartor och strukturer mer anpassade för mindmaps.

Översikt Padlet som gemensam arbetsyta

När du skapar ny arbetsyta får du välja vilken typ du vill ha

Anpassa arbetsytan

När du har valt en av strukturmallarna är det dags att anpassa din arbetsyta. I detta steg kan du förutom att välja titel och beskrivning för arbetsytan också välja bakgrundsbild, typsnitt, färg och annat. Du kan alltid återkomma till denna inställningsflik för arbetsytan senare. Klicka bara på •••-knappen i övre högra hörnet så når du menyn, och där kan du välja "Modify" för att åter göra dessa inställningar.

När du är klar klickar du på Next och vips så är det dags att skapa innehåll.

Skapa innehåll – själv eller med andra

Din tomma arbetsyta behöver nu innehåll. Innehåll börjar oftast i form av kort, vilka du skapar med plus-ikonen i nedre högra hörnet eller genom att dubbelklicka var som helst i din arbetsyta. Varje kort kan du sen ge ett namn och en beskrivning och därefter knyta olika slags innehåll till.

Det finns olika innehållstyper att använda dig av, som exempelvis text, bild, video och ljud. Och du kan dessutom spela in skärminspelningar och till och med rita direkt i arbetsytan. Möjligheterna är väldigt stora att anpassa innehållet och arbetsytan till just så som du vill ha det.

Skapa Padlet som gemensam arbetsyta

Så här ser det ut när du ska lägga till innehåll till ett kort

Skapa tillsammans med andra – i realtid

Det fina med Padlet är att flera personer (med eller utan egna Padlet-konton) kan arbeta i samma arbetsyta samtidigt. Du som har skapat arbetsytan i Padlet behöver bara hitta dess delningslänk och skicka den till de som ska ha tillgång till arbetsytan.

Delningslänken hittar du enklast genom att klicka på "Share" i översta menyraden. Här kan du antingen bjuda in folk genom att skriva in deras mejladresser, eller klicka på "Copy link to clipboard" (lite längre ned) så sparas delningslänken i din enhets urklipp. Därefter är det bara att klistra in länken i exempelvis ett mejl.

Med knappen "Change Privacy" kan du välja om de som får länken enbart ska kunna se arbetsytan eller om de också ska kunna få göra ändringar och lägga till innehåll.

Exempel Padlet som gemensam arbetsyta

Exempel på vad en arbetsyta kan växa sig till

Dela som bild eller PDF

I samma delningsmeny ("Share") kan du också exportera det du skapat som en PDF, bild eller excel-fil.