Närvarolistan och tryggare hantering av personuppgifter

Du som är ledare är viktig för oss. Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar om närvarolistan och Sensus hantering av personuppgifter. Tillsammans kan vi uppnå en säkrare hantering och värna om den personliga integriteten hos alla deltagare i vår verksamhet.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter som namn, kontaktuppgifter, personnummer eller en bild.

Hur kan jag hantera närvarolistan säkrare?
Närvarolistan är full av personuppgifter. Låt den inte ligga framme eller skickas runt i gruppen. Om ni har en papperslista kan ni gå över till Sensus e-tjänst som ger en säkrare hantering av personuppgifter.

Får man dela information från närvarolistan?
Om ni vill dela information på närvarolistan till gruppen, fråga då efter ett samtycke det vill säga att det är OK att informationen delas mellan deltagarna.

Varför behövs en närvarolista med personuppgifter?
Närvarolistan är främst till för redovisning av bidragsfinansierad folkbildningsverksamhet för att uppfylla myndigheters krav. Närvarolistan är även en förutsättning för ledarens och deltagarnas olycksfallsförsäkring under tiden de deltar i studiecirkeln.

Har Sensus rätt att behandla personuppgifter?
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund. Hanteringen av personuppgifter i syfte att uppfylla myndigheters krav på redovisning av folkbildningsverksamhet utgör en sådan rättslig grund.

Dataskyddslagen ger dig rättigheter
Den nya dataskyddslagen innebär att du som är deltagare eller ledare i Sensus verksamhet har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att bli raderad.

Mer information om dataskydd

Här finns Sensus dataskyddspolicy. Här har vi också samlat information om hur vi hanterar personuppgifter från deltagare, medlemsorganisationer och samarbetsparter.

Sensus/dataskydd