Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Vuxendialog - en samtalsgrupp om hälsa

Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. Vi bjuder in till reflektioner och eftertänksamhet i grupp där lyssnandet är lika viktigt som det talade ordet. Vill du samtala om hälsa, en viktig grundsten i livet? Varmt välkommen till denna digitala cirkel!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 14:30 - 16:45

Omfattning

6 tillfällen, 18 studietimmar

Plats

DistansZoom

Pris

200 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Metoden Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. I denna grupp kommer vi att fokusera på hälsa. Två ledare samordnar träffarna och leder samtalen tillsammans med gruppen. I en grupp är vi 6-8 personer som träffas sex gånger varje vecka under våren. Varje träff utgår ifrån en fast ram där teman bestäms vid den andra träffen och samtalen följer en struktur som ger alla en möjlighet att tala och samtidigt lyssna in andra. Hälsa är något alla har, eller inte har. Det finns mycket att prata om och gruppen väljer själv teman för varje träff tillsammans. Är det överlevnad, vardagsanpassningar, risker i genetiken eller något annat som är aktuellt för dig? Hur är livet före och efter sjukdom? Samtal med andra ger både nya insikter och en gemenskap där läkande kan ta plats.

Praktiska förberedelser

Vi träffas på Zoom och det är viktigt att du har en fungerande mikrofon och kamera under träffarna så att vi kan se och höra varandra tydligt. Sitt gärna ensam och ostört i en lugn miljö så att du kan fokusera på samtalet.

Vad ger dialoggruppen dig?

"Dialoggruppen ger mig lugn och ro och där får jag uppleva en djupare gemenskap med mina medmänniskor. Vuxendialog är för mig ett forum som ger utrymme för både reflektion och tankeutveckling. "

Arrangemangsid: 1539511

Ledare

Inger Händestam

Kontaktperson