Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Vuxendialog - en samtalsgrupp om relationer

Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. Vi bjuder in till reflektioner och eftertänksamhet i grupp där lyssnandet är lika viktigt som det talade ordet.

Startdatum

19 april 2023

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:30 - 15:45

Omfattning

6 tillfällen, 18 studietimmar

Plats

På distans

Pris

200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vill du samtala om relationer, en viktig grundsten i livet? Varmt välkommen till denna digitala samtalscirkel under våren 2023!

Metoden

Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. I denna grupp kommer vi att fokusera på relationer. Två ledare samordnar träffarna och leder samtalen tillsammans med gruppen. I en grupp är vi 6-8 personer som träffas sex gånger varje vecka under våren. Varje träff utgår ifrån en fast ram där teman bestäms vid den andra träffen och samtalen följer en struktur som ger alla en möjlighet att tala och samtidigt lyssna in andra.

Praktiska förberedelser

Vi träffas på Zoom och det är viktigt att du har en fungerande mikrofon och kamera under träffarna så att vi kan se och höra varandra tydligt. Sitt gärna ensam och ostört i en lugn miljö så att du kan fokusera på samtalet.

Vad ger dialoggruppen dig?

"Dialoggruppen ger mig lugn och ro och där får jag uppleva en djupare gemenskap med mina medmänniskor. VuxenDialog är för mig ett forum som ger utrymme för både reflektion och tankeutveckling. " | Kerstin |

Arrangemangsnummer: 601359

Ledare

Inger Händestam

Kontaktperson