LYSEKIL

Vill du sjunga med Lysekils kyrkokör?

Lysekils kyrkokör är en blandad kör som regelbundet sjunger i församlingens gudstjänster och på konserter. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång. För den korist som visar intresse finns möjlighet till enskild sångundervisning vid några tillfällen.

Startdatum

Löpande intag

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Omfattning

15 tillfällen, 30 studietimmar

Pris

Kostnadsfritt

Mer information

Repertoaren är blandad men med viss tyngdpunkt på klassisk körmusik. Nya medlemmar är alltid välkomna!

Tid & plats

Kören övar 18.30–20.30 varje torsdag i Lysekils kyrka. Torsdag den 27/10 blir det prova-på-repetition då vi börjar med advent- och julsånger.

Kontakt

Gustav Bäckström
Lysekils pastorat
Organist - Lysekils församling
Direkt: 0523-293213
E-post: gustav.backstrom@svenskakyrkan.se

Körens hemsida

Lysekils kyrkokör - Lysekils pastorat

#hittaenkör

Arrangemangsnummer: 192103

Ledare

Gustav Bäckström

Kontaktperson