ÄLVÄNGEN

Vi talar om oss

Nonkludering: Språkets betydelse när vi talar om varandra med Stina Ericsson, professor i svenska med inriktning mot språksociologi, Göteborgs universitet

Datum

13 november 2024

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Plats

Älvängens kyrka

Kapellvägen 4 44632 ÄLVÄNGEN

Pris

Kostnadsfritt

Nonkludering: Språkets betydelse när vi talar om varandra med Stina Ericsson, professor i svenska med inriktning mot språksociologi, Göteborgs universitet

När vi talar om varandra med hjälp av språket, d v s med etiketter som ”äldre” och ”yngre”, eller ”person med funktionsnedsättning” och ”person utan funktionsnedsättning”, pekar vi ut specifika grupper av människor och förmedlar något om vår syn på dem. Detta kan kallas att kategorisera människor. Ibland görs sådana kategoriseringar utifrån en idé om att det finns en grupp som är norm för en annan grupp.

Stina Ericsson berättar om olika sätt som språket kan användas på för att kategorisera människor - och för att inte kategorisera människor. Hon berättar vad ”nonkludering” är, och hur det kan öppna upp för nya sätt att förhålla oss till varandra, utan att vi behöver låsa in varandra i begränsande berättelser om vem vi är och inte.

Kvällarna inleds med en föreläsning, sedan fortsatt samtal och fika.
Fri entré.

Arrangemangsid: 1591007

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter