Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Verksamhetsförändringar, omställning och arbetsbrist

TCO Stockholms region inbjuder dig som är förtroendevald i något av TCO-förbunden till digitalt seminarier i arbetsrätt.

Datum

29 november 2022

Dag

Tisdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Nya ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar för arbetsgivaren innebär oftast förändringar i såväl verksamhet som organisation. Inte sällan innebär det också att arbetsgivaren måste hantera frågor som rör övertalighet och arbetsbrist och arbetstagare kan behöva omplaceras eller sägas upp.

Vad finns det för olika steg i arbetsgivarens process mot förändring? När och hur kommer facket in i processen och vad har arbetsgivaren för skyldigheter i sammanhanget? Vad gäller t ex för omplaceringar och vad menas med tillräckliga kvalifikationer? Hur ska arbetstagarna tur ordnas? Dessa frågor och många andra kommer att bli besvarade under seminariet och ge dig som facklig företrädare svar på vad som är viktigt att uppmärksamma för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. De flertalet stora förändringar som har skett i det arbetsrättsliga regelverket på senare tid kommer även att i relevanta delar redogöras för under seminariet.

Föreläsare

Maria Fridolin jurist LO/TCO rättsskydd (Polisförbundet)

Arrangör

TCO Stockholms region

Sensus skickar ut zoom länk ca 1 vecka i förväg samt påminnelselänk strax innan.

Tekniska frågor

Kontakta Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se

Övriga frågor

Kontakta Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 08 Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 09

Arrangemangsnummer: 326819