Foto: Scandinav bildbyrå

STOCKHOLM

Träna civilkurage med oss - Tema fördomar

Lär dig att ingripa vid och avbryta kränkningar

Datum

3 februari 2022

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 18:30

Lokal/rum

Kreativt Rum 13

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Tillsammans med utbildade tränare får du öva och experimentera med olika tekniker i hur du kan ingripa i situationer präglade av maktmissbruk, orättvisa och kränkningar. I träningen övar vi på realistiska situationer som kan uppstå i vardagen. Genom träning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och blir därmed rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. Träning ger färdighet.

Vid detta tillfälle är fokus på fördomar.

Träningen sker i samverkan mellan Sensus Studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Vi som är tränare har tränats av Vardagens Civilkurage (VC) som är en organisation som arbetar för aktivistiskt medborgarskap, delaktighet och demokrati på gräsrotsnivå.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Om Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande genom att utbilda, informera och samverka i diskrimineringsfrågor.

#använddinröst

Tid

3 februari klockan 17-18.30

Plats

Sensus studieförbund, Medborgarplatsen 4, Sal kreativt rum Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och studieförbundens gemensamma riktlinjer.

Pris

Kostnadsfri men anmälan krävs.

Dina önskemål

Har du önskemål om vad som skulle kunna göra detta tillfälle tillgängligare för dig – meddela oss det i anmälan eller ring till oss.

Fysiska mått Medborgarhuset

Entrédörren Medborgarplatsen 4: 180 cm. Ytterdörr Sensus plan 7: 95 cm. Hiss: Dörr: 110 cm. djup: 200 cm. Bredd: 185 cm Toalett: Dörr: 90 cm, djup: 223 cm, bredd: 215 cm

Arrangemangsnummer: 321312

Kontaktperson