Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

TAKK. Tecken som stöd i församlingsarbetet.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

Sensus Göteborg Drottninggatan

Drottninggatan 30 41114 GÖTEBORG

Pris

1000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kom igång med TAKK och TECKENSÅNG-

för dig som jobbar med de allra yngsta, småbarnsrytmik/sång, förskola, barnkör. På ett lustfyllt sätt lär vi oss kombinera tecken, sång och musik! En inspirerande dag som ger dig verktygen för att komma igång med att använda tecken som stöd. Kommunikationen och språkutvecklingen får en extra dimension och dessutom är teckensång visuellt och vackert! Glädjen i musiken lyfts fram och förstärker upplevelsen. Välkommen med din anmälan!

Kursledare:

Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark, sång- och musikpedagoger, läromedelsförfattare och Rose-Marie Falk; TSS, TAKK och teckenspråkslärare som har teckenspråk som modersmål.

Kerstin och Margaretha är musikpedagoger och läromedelsförfattare som sedan år 2000 arbetar med teckensång för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av eller kommer i kontakt med TAKK – tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation.

Våren 2017 startade de Kungskören i samarbete med Kungsbacka-Hanhals församling, en kör med mycket energi och glädje. Kören sjunger med rösten, händerna (tecken) och från hjärtat. En kör för alla, oavsett funktionsvariation. Kören berikar och berör alla som tar del i sången eller som åhörare. Förutom grundkurs i TAKK - tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation får du repertoartips och sångcoaching/röstvård.

Kom igång med teckensång:

• bidrar till att utveckla barn/tonåringar och vuxnas språk, musikalitet, kroppskännedom, kreativitet och samspel med andra

• inspirerar till att sjunga teckensånger som ett naturligt komplement till andra sånger

• uppmuntrar till att använda TAKK i den dagliga kommunikationen

• visar att det är lika lätt och naturligt att sjunga teckensånger som traditionella rörelsevisor

• förgyller sångrepertoaren och sprider sångglädje och lust att lära TAKK

TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation:

• används av hörande personer som behöver stöd till talet

• är en metod, inte ett eget språk

• används tillsammans med talat språk

• tecknen är hämtade från det svenska teckenspråket

• man tecknar de betydelsebärande orden

• stimulerar språkinlärningen hos personer med försenad talutveckling

TAKK i teckensång:

• följer man rytmen i musiken och tecknar ordet samtidigt som det sjungs.

• tecknar man de betydelsebärande orden i första hand. Det står sedan var och en fritt att lägga till/utesluta andra viktiga/överflödiga ord

• använder man gärna mimik och kroppsuttryck! Det ger språket och sången liv!

Teckensång:

• bidrar till att utveckla barn/tonåringar och vuxnas språk, musikalitet, kroppskännedom, kreativitet och samspel med andra

• inspirerar till att sjunga teckensånger som ett naturligt komplement till andra sånger

• uppmuntrar till att använda TAKK i den dagliga kommunikationen

• visar att det är lika lätt och naturligt att sjunga teckensånger som traditionella rörelsevisor

• förgyller sångrepertoaren och sprider sångglädje och lust att lära TAKK

Datum

16 maj 2022 Kl:9-16

TAKK kommer även tillbaka den 23 maj - för dig som jobbar med konfirmander och ungdomskör och som vill lära dig TAKK att använda i liturgin och i kyrkorummet.

Läs mer och anmäl dig här: (https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/takk-tecken-som-stod-i-forsamlingsarbetet-med-konfirmander-ungdomskor-och-vuxna-343266/)

TECKENSÅNG FÖRLAG AB

(https://www.teckensangforlag.se)

Talking Hands

(https://www.talkinghands.se)

Arrangemangsnummer: 343175

I samarbete med

Ledare

Mia Ås

Kontaktperson