STOCKHOLM

Svenska Lottakåren – Fakta och sanning i en demokrati, 2/10

Vet du vad som är sant, falskt eller mittemellan i ditt informationsflöde?

Datum

2 oktober 2024

Dag

Onsdag

Tid

Kl 17:30 - 20:30

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)04 Fören

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Med enkla verktyg kan du slå hål på vilseledande information och bidra till att sprida verifierad information. 

Workshopen 'Fakta och sanning i en demokrati' ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna bilda dig en uppfattning i ​samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation. Den kompetensen är viktig för dig; dels för att klara av skola och arbete, dels för att kunna tillvarata dina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.

Du som deltagare får delta i diskussioner om olika mediers roll och påverkan, vikten av att lära sig vara källmedveten samt vilken roll du som individ spelar i att sprida verifierad information. 

Vad är källmedvetenhet, är det bra att vara kritisk jämt och hur ska jag kunna lita på någon information överhuvudtaget när jag ständigt översköljs av nyheter och åsikter från alla håll? Vilken är journalistikens roll i en demokrati och hur förhåller sig sociala medier till allt detta? Det här är frågor som vi tillsammans utforskar i denna kostnadsfria workshop som riktar sig till allmänheten.  

Genom att vi är välinformerade, reflekterande och medvetna medborgare bidrar vi till att stärka vårt samhälle och kan göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen för att stärka vår demokrati i fred såväl som i orostider. Därmed bidrar du också till vårt samhälles förmåga att stå emot yttre hot. Genom att delta i workshopen stärker du din demokratiska beredskap.

Svenska Lottakåren genomför workshopen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det finns två varianter att välja på: 

  • en tre timmars utbildning där deltagarna träffas på plats. 
  • en två timmars utbildning på distans via webbmötesverktyget Zoom. 

Anmäl dig nu! 

Välj det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen är kostnadsfri. 

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren. Både kvinnor och män är välkomna att delta.

 

Arrangemangsid: 1599311

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter