Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

STOCKHOLM

Svenska Lottakåren – Fakta och sanning i en demokrati

Vet du vad som är sant, falskt eller mittemellan i ditt informationsflöde?

Datum

17 april 2024

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 21:00

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora Båten 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Med enkla verktyg kan du slå hål på vilseledande information och bidra till att sprida verifierad information.

Workshopen ”Fakta och sanning i en demokrati” ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna bilda dig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation.

Den kompetensen är viktig för dig; dels för att klara av skola och arbete, dels för att kunna tillvarata dina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.

Du som deltagare får delta i diskussioner om olika mediers roll och påverkan, vikten av att lära sig vara källmedveten samt vilken roll du som individ spelar i att sprida verifierad information.

För er som är icke medlemmar kan ni söka till kursen här Fakta och sanning i en demokrati | Svenska Lottakåren (svenskalottakaren.se)

Svenska Lottakåren genomför workshopen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

www.svenskalottakaren.se

Svenska Lottakåren - Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle

Arrangemangsid: 1584683