Bild: Scandinav bildbyrå

GÖTEBORG

Svenska

Vill du lära dig svenska, eller har du redan gått nybörjarkurs i svenska och vill lära dig mer? / Do you want to learn Swedish? We have beginner courses and courses for students who want to learn more Swedish.

Startdatum

Löpande intag

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Plats

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Vi har kurser för dig som är över 18 år och som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet.

The courses are open for asylum seekers, for adults over 18 and for persons covered by the Mass Refugee Directive.

Nybörjarkurs i svenska

Vi har kursen för dig som vill lära dig grunderna i svenska språket. På kursen tränar vi att prata, läsa, skriva och förstå svenska.

Beginner course in Swedish

We have the course for you who want to learn the basics of the Swedish language. During the course you will practice talking, reading, writing and understanding the Swedish language.

Start: Tisdag 26 april 2022 kl 9.30-12.00
Start: Tuesday April 26 2022 kl 9.30-12.00

Kursen är två gånger i veckan.
Kurs på tisdagar och torsdagar kl 9.30-12.00.
Kurslängd: 7 veckor

Lessons on Tuesday and Thursdays at 9.30-12.00
Course length: 7 weeks

Plats: Drottninggatan 30 i Göteborg, hållplats Brunnsparken.
Pris: Kostnadsfritt, men obligatorisk närvaro.

Place: Drottninggatan 30 in Göteborg, bus stop / tram stop: Brunnsparken
Price: No cost, but compulsory attendance.

Fortsättningskurs i svenska - med fokus på att må bra under asyltiden.

Du får kunskaper i svenska språket och information om hur du kan hålla dig frisk och vad du ska göra om du blir sjuk. Du får träna dig i att hantera stress.
På kursen tränar vi att prata, läsa, skriva och förstå svenska.

Continuation course in Swedish – with focus on health and dealing with stress during the asylum time.

You will learn Swedish and also receive information about health. You will also practice how to handle stress and get information about the Swedish health care system. During the course you will practice talking, reading, writing and understanding the Swedish language together with fellow student and your teacher.

Start: Onsdag 18 maj 2022 kl 9.30-12.30
Start: Wednesday May 18 2022 kl 9.30-12.30

Kursen är två gånger i veckan.
Kurs på onsdagar och torsdagar kl 9.30-12.30.
Kurslängd: 7 veckor

Lessons on Wednesdays and Thursdays at 13.00-16.00
Course length: 7 weeks

Plats: Drottninggatan 30 i Göteborg, hållplats Brunnsparken.
Pris: Kostnadsfritt, men obligatorisk närvaro.

Place: Drottninggatan 30 in Göteborg, bus stop / tram stop: Brunnsparken
Price: No cost, but compulsory attendance.

Svenska och samhällsinformation i Göteborgs naturområden.

Är du asylsökande och vill lära dig svenska, få samhällsinformation och lära känna Göteborgs naturområden? Då har vi en kurs för dig! Varje lektion kommer att vara utomhus. Ni kommer att laga mat, läsa texter och diskutera tillsammans med er ledare.

Swedish course and civic information in the nearby nature of Göteborg.

Do you seek asylum in Sweden and want to learn Swedish, receive civic information and get to know the nature of Goteborg? Then we have the right course for you! The lessons take place outdoors. You will prepare food, read texts and discuss with your teacher and fellow students.

Start: fredag 13 maj 2022 kl 9.00-16.00.
Kurslängd: 7 veckor

Start: Friday May 13 2022 at 9.00-16.00.
Course length: 7 weeks

Plats: Drottninggatan 30 i Göteborg, hållplats Brunnsparken.
Pris: Kostnadsfritt, men obligatorisk närvaro.

Place: Drottninggatan 30 in Göteborg, bus stop / tram stop: Brunnsparken
Price: No cost, but compulsory attendance.

Svenska med Arbetsmarknads och samhällsfokus.

Är du asylsökande och vill lära dig svenska och om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar? Då är den här kursen för dig! Du har kanske studerat eller arbetat i ditt hemland och vill fortsätta arbeta i Sverige. Här får du fördjupade kunskaper i svenska språket och information om hur man hittar jobb i Sverige. Du lär dig skriva CV och får kunskap om vad som är typiskt svenskt på arbetsplatser i Sverige. Kursen innehåller också viktig samhällsinformation.

Swedish course with focus on labour market and civic information

Do you seek asylum in Sweden and want to learn Swedish with a focus on how to find a job? Then we have the right course for you! Maybe you have studied or worked in your native country and now you want to learn more Swedish and get information about the Swedish labour market. During the course you will learn how to write a CV and also practice on how to seek a job together with your fellow students.

Start: måndag 28 mars 2022 kl 9.00-12.00 eller kl 13.00-16.00.
Kursen är två gånger i veckan.
Välj mellan kurs på morgonen på måndagar och tisdagar kl 9.00-12.00 eller på eftermiddagen på måndagar och tisdagar kl 13.00-16.00.
Kurslängd: 10 veckor

Start: Monday March 28 2022 at 9.00-12.00 or 13.00-16.00.
Choose between course in the morning, Mondays and Tuesdays at 9.00-12.00 or in the afternoon, Mondays and Tuesdays at 13.00-16.00.
Course lenght: 10 weeks. Lessons twice a week.

Plats: Drottninggatan 30 i Göteborg, hållplats Brunnsparken.
Pris: Kostnadsfritt, men obligatorisk närvaro.

Place: Drottninggatan 30 in Göteborg, bus stop / tram stop: Brunnsparken
Price: No cost, but compulsory attendance.

Anmäl dig till kurserna nedan!
Bekräftelse på anmälan kommer via mail.

Sign up for the courses below!
Confirmation of registration will be via email.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta ann.kristoffersson@sensus.se eller ringa 0704-624847.

If you have any questions about the course, you are welcome to contact ann.kristoffersson@sensus.se or call 0704-624847.

Några av kurserna i svenska är TIA-projekt i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Arrangemangsnummer: 185058

Ledare

Annelie Andréasson

Sebastian Arrosamena Mellgren

Kent Andersson

Kontaktperson