TROLLHÄTTAN

Studiecirkel i demokratisk beredskap

Demokratisk beredskap, precis som vi har beredskap för olyckor eller en kris behöver vi ha beredskap för att stärka vårt samhälle och de värderingar det vilar på. För att vi ska kunna försvara demokratin behöver vi skaffa oss demokratisk beredskap precis som vi har beredskap för en kris.

Startdatum

29 januari 2024

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 18:00 - 20:30

Omfattning

6 tillfällen, 18 studietimmar

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Runt om i världen finns demokratier som försvagas och utmanas. Utmaningarna finns även i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska demokratin står inför. En viktig del i att försvara demokratin är att använda sin rösträtt men också att bilda sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation. Vi ses 6 gånger och utforskar vad demokratin betyder för oss med både rättigheter och ansvar. Med stärkt kunskap kan vi alla göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen.

Teman för träffarna:
•    29/1 Demokratisk beredskap, en introduktion
•    5/2   Grundlagarna är ramverket för vår demokrati
•    12/2 Rättsstaten skyddar våra mänskliga rättigheter
•    19/2 Våra demokratiska rötter
•    26/2 Olika uppdrag i ett demokratiskt samhälle
•    4/3   Vi måste göra mer demokrati tillsammans

Sista anmälningsdag 15/1. Studiecirkeln är kostnadsfri och är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren. Har du frågor om studiecirkeln, kontakta Eva Brissman eva.brissman@svenskalottakaren.se

Arrangemangsnummer: 507367

I samarbete med

Kontaktperson