Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

MALMÖ

Spegel spegel, temakväll om unga, stress och självbild med Linda Hiltunen

Expressteatern bjuder tillsammans med Sensus in till två temakvällar för att lyfta problemet med stress bland unga, samt förhoppningsvis belysa vägen mot en hälsosam självbild.

Datum

9 mars 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Pris

Se beskrivning

Enligt Folkhälsomyndigheten, känner 37% av flickor och 17% av pojkar sig väldigt stressade i sina liv. Stress är den vanligast orsaken till att flickor söker psykiatrisk vård. Bedömningar och kravet att prestera i skolan och oro över framtiden är faktorer som Skolverket har lyft fram. Ungdomar exponeras i sociala medier från födseln idag, och förväntan att synas och uppfylla ideal i sociala plattformar orsakar än mer stress hos unga.

Kvällens föredragshållare är Linda Hiltunen, författare till boken Lagom perfekt. Linda kommer att prata om hur ohälsan bland unga bottnar i kampen om status mellan ungdomarna och hur de förhåller sig till prestationskraven i skolan. De unga lever under ett slags perfektionismens tyranni där både de som till synes uppfyller normen om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt.

Enligt Linda Hiltunen: ”Tvånget att prestera kan också vara en konsekvens av att vi lever i ett samhälle där strukturella problem upplevs som personliga misslyckanden. Individer uppfattar att de är ansvariga för sin egen framgång och sina vägval och de är ängsliga att inte lyckas skapa sina egna (framgångsrika) biografier.”

Info:

  • Båda kvällarna börjar med föreställningen Flickan i spegeln. Därefter följer föreläsningar och frågestund. Föreställningen börjar kl 18.30 och föreläsningen 19.30.

• Info Expressteatern: 040 12 41 11 • kontor@expressteatern.nu

• Biljetter: Kulturcentralen 040-10 30 20 • www.kulturcentralen.nu

• Pris: 125 kronor för både föreställning och föreläsning.

• Temakvällarna vänder sig främst till vuxna och unga från 12 år, även om föreställningen är lämplig från 8 - 12 år.

Arrangemangsnummer: 200827