Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

MALMÖ

Spegel spegel, temakväll om unga, stress och självbild med Anna-Johanna Dahlkvist

Expressteatern bjuder tillsammans med Sensus in till två temakvällar för att lyfta problemet med stress bland unga, samt förhoppningsvis belysa vägen mot en hälsosam självbild.

Datum

8 mars 2023

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Pris

Se beskrivning

Enligt Folkhälsomyndigheten, känner 37% av flickor och 17% av pojkar sig väldigt stressade i sina liv. Stress är den vanligast orsaken till att flickor söker psykiatrisk vård. Bedömningar och kravet att prestera i skolan och oro över framtiden är faktorer som Skolverket har lyft fram. Ungdomar exponeras i sociala medier från födseln idag, och förväntan att synas och uppfylla ideal i sociala plattformar orsakar än mer stress hos unga.

Kvällens föreläsare Anna-Johanna Dahlkvist har en kandidatutbildning i socialpsykiatri och arbetar inom Frisk & Fri, både med föreningens stöd- och utbildningsverksamhet. Anna-Johanna kommer att föreläsa om självkänsla, självbild, ideal och normer samt hur en kan ta hand om sig själv för att främja psykisk hälsa. Föreläsningen belyser också tidiga tecken Vid ätstörningar och hur en kan bemöta det och vart en hittar stöd och hjälp.

Frisk & Fri är en riksförening mot ätstörningar med lokalavdelningar runt om i Sverige. Med erfarenhetsbaserad kunskap arbetar föreningen med stöd till drabbade och närstående, förebyggande och hälsofrämjande insatser samt påverkningsarbete för bättre och jämlik vård.

I anslutning till föreläsningen spelar Expressteatern Föreställningen Flickan i spegeln Som berättar om en tjej som börjar känna sig grå och osynlig. Plötsligt hamnar hon i en magisk spegel och blir fast i landet Flärd, där allt är glimrande. Kommer hon att hitta tillbaka? Eller blir hon fast i spegeln för alltid? Vidisha Mallik, Victoria Dedekam och Olivia Skoog medverkar i denna spännande föreställning med magiska speglar och irrvägar mellan verklighet och dröm, i en fantasifull värld av glamour, i längtan att få höra till och vara den man är.

Info:

  • Båda kvällarna börjar med föreställningen Flickan i spegeln. Därefter följer föreläsningar och frågestund. Föreställningen börjar kl 18.30 och föreläsningen 19.30.

• Info Expressteatern: 040 12 41 11 • kontor@expressteatern.nu

• Biljetter: Kulturcentralen 040-10 30 20 • www.kulturcentralen.nu

• Pris: 125 kronor för både föreställning och föreläsning.

• Temakvällarna vänder sig främst till vuxna och unga från 12 år, även om föreställningen är lämplig från 8 - 12 år.

Arrangemangsnummer: 200826