Foto: Scandinav bildbyrå

KRISTIANSTAD

Barn och ungas särskilda behov

Välkommen till en fortbildningseftermiddag kring barn och ungas särskilda behov.

Startdatum

24 mars 2022

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 13:00 - 17:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Lokal/rum

Stora konferensrummet

Pris

400 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Denna eftermiddag är till för att du skall få stöd och hjälp kring situationer som du kan uppleva som utmanande i ditt arbete med barn och ungdomar.

Under eftermiddagen kommer formen för fortbildning skifta mellan ex föreläsning, handledning/konsultation, dialog och samtal. De områden som dagen berör formas utifrån deltagarnas behov och beror på de önskemål som ni som deltagarna lämnar in i förväg. Därför är det viktigt att du som anmäler dig svarar på det Mail som du kommer få efter du gjort din anmälan, så föreläsaren/handledaren vet vilket behov som gruppen har. Det är också möjligt att ta med dig film ifrån din verksamhet för att få direkt handledning på den situation/ sammanhang /barn eller ungdom som filmen visar.(givetvis viktigt med godkännande ifall någon person är identifierbar på filmen).

Azarina Kander Birgersson är specialpedagog och har arbetat i 28 år som lärare inom olika verksamheter som förskola, särskola, skola och 15 år som handledande specialpedagog. Azarina har bla utbildning som Marte Meo Licensed Supervicer och har utbildat och handlett pedagoger, specialpedagoger, kuratorer, rektorer, psykologer mfl yrkesgrupper kring bemötande, kommunikation och samspel.

Arrangemangsnummer: 322476

Ledare

Azarina Kander Birgersson

Kontaktperson