STOCKHOLM

Sorgegruppsledarutbildning

En fortbildning för dig som leder sorgegrupper

Startdatum

22 januari 2025

Veckodagar

Onsdag, Torsdag, Fredag

Tid

Kl 13:00 - 18:00

Omfattning

4 tillfällen, 64 studietimmar

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)456 Stora Båten

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

12500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kursplan 2025

Nationellt kompetenscentrum FörSorg erbjuder i samarbete med Sensus en kvalificerad utbildning för sorgegruppsledare. Kursen omfattar fyra block och pågår under 2025.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till sorgegruppsledare inom Svenska kyrkan, eller inom regioner, kommuner. Deltagarna ska ha förkunskaper motsvarande socionom, diakon, präst, sjuksköterska eller pedagog.

 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens i att leda en sorgegrupp, samt att förstå mer om bemötande vid frisk sorg och när en bör hänvisa till professionell behandling vid en mer komplicerad sorgeprocess.

 

• Kursen föreläsare presenterar aktuella teorier om sorg och kris.

• Kursen presenterar faktorer som påverkar sorgen och vad man kan göra som gruppledare för att främja den naturliga sorgeprocessen.

• Kursen ger kunskap om hur kroppen reagerar i sorg och hur man kan arbeta med att aktivera kroppens lugn och ro-system.

• Kursen ger sorgegruppsledaren många olika metoder att använda i grupper: bild, musik, text (kreativa metoder) eller utemiljö (grön rehab).

 

Metod och innehåll

Kursdagarna innehåller teoretiska föreläsningar och seminarier för bearbetning av litteraturen

samt teori och workshops kring skapande metoder. Teman som ingår i kursen är: sorgens olika vägar, grupprocesser, problem med komplicerad sorg, anknytningsstilar, copingförmågor, föreställningar om döden, kulturens, genus och religionens betydelse för sorgen. Även hur depression och suicid påverkar sorgeprocessen för den efterlevande.

 

Kursens lärare

Göran Gyllenswärd

Leg. psykoterapeut, leg. psykolog

 

Satu Hirsch Fjellstedt

Leg. psykoterapeut, teolog

 

Lilian Pohlkamp

Fil. dr., leg psykoterapeut, leg. sjuksköterska

 

Erika Sinander

Leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, arbetsterapeut

 

 

Plats

Sensus lokaler vid Medborgarplatsen

 

Datum

Fyra moduler med start onsdagar kl 13.00 och avslut fredagar kl 12.00 på följande datum:

·       22/01 – 24/01 2025

·       26/03 – 28/03 2025

·       14/05 – 16/05 2025

·       10/09 – 12/09 2025

 

 

Kurslitteratur

Lennéer-Axelson, Barbro Förluster: om sorg och livsomställning, Stockholm: Natur & Kultur, 2010 (kursens huvudbok)

 

Referenslitteratur

Benkel, Inger: Möta den som sörjer, Studentlitteratur, 2020

Björklund, Lars; Gyllenswärd, Göran: Vägar i sorgen, Natur och kultur, 2009

Dyregrov, Atle:  Sorg hos barn: en handledning för vuxna, Studentlitteratur, 2007

 

 

Arrangemangsid: 1593766

Ledare

Satu Hirsch Fjellstedt

Erika Sinander

Göran Gyllenswärd

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter