Bild: Scandinav Bildbyrå

KARLSTAD

Sorgbearbetning

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Startdatum

16 januari 2024

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Omfattning

8 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

NorrstrandskyrkanSensus kontorslokal

Drottning Kristinas väg 7 65463 KARLSTAD

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Om kursen

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under åtta tillfällen tittar vi på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan väljer vi en relation att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. Kursen avslutas med att vi skriver ett brev där vi formulerar de tankar och känslor runt relationen som inte tidigare blivit kommunicerade.

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster.

Ledare

Ledare för kursen är Pernilla Vidinghoff Alling, certifierad handledare i sorgbearbetning vid Svenska Institutet för sorgbearbetning. (Svenska institutet för sorgbearbetning är politiskt och religiöst obundet.)

Start

Start 16 januari kl 18.00-20.00 samt efterföljande sju tisdagar.

Anmälan och avgift

Du anmäler dig härifrån hemsidan. Kursen startar med ett minimiantal anmälda.  Kursavgiften är 1150:- + 200:- materialkostnad. Faktureras av Sensus i samband med kursstart. 

Frågor?

Har du några frågor så kontakta ledaren Pernilla Vidinghoff Alling på telefon 073-416 94 50.

Arrangemangsnummer: 507291

Kontaktperson