Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Michael Steinberg

Distans

Skyddsombudens dag

Detta arrangemang ingår i Fackförbundet ST arbetsmiljövecka 2021. Välkommen till en föreläsning som beskriver vilket ansvar och olika roller skyddsombud, fackliga representanter och arbetsgivare har

Datum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Dag

Onsdag

Tid

Kl 10:00 - 12:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Vilket ansvar och vilka olika roller har skyddsombud, fackliga och arbetsgivaren?

Ge förtroendevalda och skyddsombuden utbildning i deras roller/ansvar i arbetsmiljöfrågor samt vad arbetsgivaren har för ansvar.

Fackförbundet ST hälsar sina skyddsombud och förtroendevalda välkomna till en kostnadsfri föreläsning med Maria Steinberg. Maria ska reda ut de olika rollerna som skyddsombud, förtroendevalda och arbetsgivaren har i arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp:

Alla skyddsombud och förtroendevalda

Föreläsare:

Maria Steinberg

En av Sveriges absolut främsta experter på området och en mycket engagerad och uppskattad föreläsare! Maria är docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet och har skrivit många artiklar och egna böcker inom ämnet samt är medförfattare till material som publicerats både i Sverige och internationellt. Hon har bland mycket annat arbetat som forskningsassistent till professor Folke Schmidt, Sveriges första professor i arbetsrätt och arbetat praktiskt med arbetsmiljörätt på en yrkesinspektion (numera Arbetsmiljöverket). Hon undervisar även om jämställdhetslagen och har skrivit boken "Skyddsombudsrätt" samt publicerat ett flertal artiklar i fackliga tidskrifter.

Datum och Tid:

Onsdag 27/10 kl 10:00-12:00

Videorummet är öppet för test och småprat från kl.09.30. De som vill kan testa sin utrustning i förväg här och eller lära sig mer om zoom här

Plats:

Webinar (Zoom)

Länk till mötet får du via mail den 22/10 2021.

VARMT VÄLKOMMEN! FACKFÖRBUNDET ST i samarbete med studieförbundet SENSUS

Foto: Michael Steinberg

Arrangemangsnummer: 264822

I samarbete med

Kontaktperson

Kontor