Distans

Skyddsombud – befogenheter, rättigheter och skydd

Skyddsombudet ska företräda arbetstagarna och verka för en god arbetsmiljö. I skyddsombudets uppgifter ingår bland annat att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och se till att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav.

Datum

19 oktober 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

TCO Stockholms region inbjuder dig som är förtroendevald i något av våra TCO förbund till ett digitalt seminarium om arbetsmiljölagen. Föreläsning kommer att beröra Skyddsombudens befogenheter, rättigheter och skydd.

Vad har skyddsombudet för möjligheter till insyn i arbetsgivarens verksamhet, koppla in Arbetsmiljöverket eller t o m stoppa arbetet? Vad gäller för anställningsskyddet och rätten till betald ledighet? Vilka situationer kan innebära att skyddsombudet hindras i sitt uppdrag?

Dessa och många andra frågor kommer att besvaras under seminariet. Relevanta lagrum och intressanta rättsfall kommer att belysas i sammanhanget, likaså kommer tillfälle att ges till problembaserade gruppdiskussioner.

Föreläsare, Maria Fridolin Jurist Arbetsrätt LO/TCO Rättsskydd

Arrangör, TCO Stockholms region, seminariet är kostnadsfritt för förtroendevalda i TCO förbund

Tekniska frågor

Kontakta Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se Zoomlänken öppnas kl.16:30 tänk på att koppla upp er i god tid. Zoomlänk skickas ut en vecka innan seminariet. 

Övriga frågor, kontakta: Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 08, Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 09

Arrangemangsnummer: 306321

Kontaktperson