SUNDSVALL

Sensus XPERIENCE - konserten Mendelssohn och Bruch med Malin Broman

Startdatum

4 oktober 2023

Veckodagar

Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 15:00 - 17:30

Omfattning

3 tillfällen, 9 studietimmar

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Sensus XPERIENCE i samarbete med Musik Västernorrland är ett projekt som erbjuder deltagaren en möjlighet att komma närmare musik på ett nytt, spännande och djupare plan. Vi vänder oss till både ny och befintlig publik och målet är att öka delaktigheten i och kring musikevenemang. Projektet riktar sig till personer i alla åldrar. Deltagaren får under tre fysiska träffar närvara vid en öppen repetition, få en rundtur med fika och träffa en musiker som berättar om sitt instrument och som avslutning se konserten.

Den första omgången av Xperience med Musik Västernorrland blir kring Mendelssohn och Bruch med Malin Broman.

Det är en konsert där Skottlands karga natur och rika musik står i centrum. Felix Mendelssohn började med sin tredje symfoni i samband med att han 1929 besökte Edinburgh och slottsruinerna vid Holyrood Palace. Tretton år senare, 1842, uruppfördes hans mäktiga tredje symfoni – Den skotska. Skottland är temat även i Max Bruchs Bruchs Skotsk fantasi, ett vindlande stycke för orkester och violin inspirerat av skotska folkmusikmelodier. Fanny Mendelssohns gripande Lobgesang en orkestersats ur hennes kantata med samma namn har starka influenser av Bach, som både Fanny och Felix studerade för. Malin Broman, konsertmästare i Sveriges Radios Symfoniorkester, leder Nordiska Kammarorkestern och är även solist.

Datum, innehåll och tider:

Träff 1 - Onsdag den 4 oktober klockan 15:00. Vi gör ett studiebesök hos Musik Västernorrland i Tonhallen med rundvandring. Här får vi träffa en musiker i Nordiska Kammarorkestern som berättar om sitt jobb och sitt instrument. Vi bjuder på fika.

Träff 2 Onsdag den 11 oktober, öppen repetition med efterföljande fika och träff med den nya musikchefen Marita Henningsdotter Lovnér.

Träff 3 - Torsdag den 12 oktober går deltagarna på konserten Mendelssohn och Bruch med Malin Broman, OBS kvällstid, klockan 19:00. Vi ses i foajén klockan 18.30.

Deltagaravgift:

300 kr

Sensus Xperience bedrivs som studiecirkel hos Sensus.

OBS: Sista anmälningsdag är den 27/09 2023!

 

Vad är Sensus Xperience i samarbete med Musik Västernorrland?

Själva konceptet Xperience är en möjlighet att få mer kunskap om och en större upplevelse kring kultur. Det kan handla om att fördjupa sig i en bok som ligger till grund för en teaterföreställning, för att sedan gå på en repetition av på teatern. Det kan ges möjlighet att se lokaler kring verksamheterna och träffa de som jobbar professionellt kring till exempel teater eller musik. Det kan innebära ett besök hos en regissör eller en inblick i hur man jobbar med kostymer och rekvisita kring en teaterföreställning? Vad gör en dirigent? Var och hur repeterar en violinist etc?

Deltagarna får både se en föreställning och öka sin förståelse kring hela produktionen och grundmaterialet, en spännande inblick i en kulturell värld man vanligtvis endast ser från det publika hållet som åskådare. Deltagaren får alltid en fördjupad upplevelse, som till exempel en repetition eller en rundvandring, och en skarp föreställning i Xperience.

Kulturupplevelsen skall förstärkas genom Xperience och detta innebär fler deltagare lockas till nya kulturevenemang i framtiden. Genom projektet ökar Sensus och Scenkonst Västernorrland delaktigheten i kulturlivet på flera plan, vilket i sin tur också har hälsofrämjande effekter. Att öka intresset på detta vis kan dels inspirera framtida arrangörer och kulturarbetare, men framförallt bidra till att fler besökare blir delaktiga i kulturlivet i stort. Vi vill samtidigt också sänka trösklarna för teater och kammarmusik som ofta ses som finkultur.

I framtiden kan andra kulturyttringar ingå i Sensus Xperience, som dans, opera, filmkonst, jazzmusik etc, möjligheterna är stora där samarbeten och intresse finns, framförallt där det finns en publik som kan lyftas och berikas.

Arrangemangsnummer: 104085

Kontaktperson

Kontor