Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

INSTÄLLD! - Högkänslig på jobbet – strategier och verktyg för ett hållbart arbetsliv

Sensus forum Arbetsliv är ett återkommande frukostseminarium som är öppet för alla som är intresserade av frågor som rör arbetslivet. Vid varje forum ges utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande deltagarna emellan.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 9:00 - 11:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

DistansZoom

Distans

Pris

Kostnadsfritt

Omkring 20 procent av alla människor är så kallat högkänsliga, HSP (Highly Sensitive Person). Det innebär att man är född med ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet och att hjärnan fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Bland annat tar högsensitiva individer in fler intryck än andra och bearbetar händelser och känslor på ett djupare plan. När arbetslivet ställer krav på multitasking och snabba resultat får individer med HSP extra svårt att hantera den stress som detta medför. Utbrändhet är vanligt i den här gruppen. Samtidigt kan högkänsliga bidra med värdefulla perspektiv på sin arbetsplats.

Vad säger forskningen om HSP? Och hur kan arbetsgivare och kollegor uppmärksamma, stötta och ta tillvara högkänsliga arbetskamraters speciella förmågor?
Forumet leds av Alexandra Nagorka som jobbar med arbetslivsfrågor och ledarutveckling på Sensus. Alexandra är själv högkänslig och delar här med sig av sina erfarenheter.

Utbildningsform Zoom, länk skickas efter anmälan

Arrangemangsid: 1566572

Ledare

Alexandra Nagorka

Kontaktperson