JÖNKÖPING

SHEDO PÅ TURNÉ Att leva med - och komma ur - ett självskadebeteende

Datum

1 november 2023

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Pris

Kostnadsfritt

<p>##Föreläsning för dig som är intresserad av och vill få ökad förståelse om självskadebeteende och ätstörningar. Efter föreläsningen ges möjlighet till samtal. ###Personligt med Nina En personlig berättelse av Nina Gunnarsson som är föreläsare på SHEDO och tidigare drabbad av självskadebeteende. Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade och vill få ökad förståelse i ämnet. ###Tillgänglighet Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan. ###Arrangörer Föreläsningen arrangeras av Riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund.</p>

Arrangemangsnummer: 602521

Kontaktperson

Kontor