Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Stockholm

Klimatförnekelse, hot och hat - så möter du motståndet i klimatarbetet

En heldagskonferens för dig som vill finna mod och kunskap för att hantera utmaningar och ansvara för skapelsen i klimatkrisens tid. Som medarbetare, medborgare och medmänniska.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Se beskrivning

Plats

Centralt i Stockholm meddelas efter anmälanPlats: Centralt i Stockholm meddelas efter obligat

Centralt i Stockholm Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Innehåll

Varför agerar vi inte tillräckligt kraftfullt trots att vi haft kunskapen om klimatkrisen i flera decennier? Vad handlar förnekelse om och vad grundar det sig i? Hur kan klimatförnekelse ta sig uttryck och hur påverkas det offentliga samtalet och demokratin? Hur påverkas klimatarbetet av hot och hat mot engagerade? Vilken inverkan har ifrågasättande av forskning på våra möjligheter att nå de globala klimatmålen? Hur relaterar klimatskepticism till stereotypa manlighetsnormer? Under en heldag vill vi ringa in motkrafterna och lär oss hur vi bättre kan möta motstånd mot förändring. Det handlar om hur klimatförnekelse, hot och hat, extremism, konspirationsteorier och oro kan hindra en fredlig och ekologiskt hållbar utveckling

Var?

Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas dagarna innan konferensen till dem som anmält sig.

Några hålltider

09.00 Dörrarna öppnas

9.30 programmet startar

16.30 avslutas dagen

Det bjuds på vegetarisk lunch, plus fika

Medverkande

Andreas Holmberg, biskop Stockholms stift, Svenska kyrkan

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.

Daniel Poohl, Expo

Johan Dalman, biskop Strängnäs stift, Svenska kyrkan

Kata Nylén, klimatpsykologerna

Kjell Vowles, doktorand på Chalmers, forskar om klimatförnekelse och nationalism

Mina Dennert, journalist, författare och grundare av #JAGÄRHÄR

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi

Konferensen kommer att spela in.

Maten som kommer att serveras är vegetarisk

Läs mer om konferensen på svenskakyrkan.se/stockholmsstift/klimatfornekelse

För frågor ang din anmälan kontakta: Sara Björk, sara.bjork@sensus.se

Arrangemangsnummer: 903527