Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Samtalscirklar och stöd för dig med postcovid

Tessan Nordeman, Sensus-anställd som drabbades av covid-19 i juni 2020 och efter det haft postcovid med ca 35 olika besvär och symtom, startade tidigt samtalscirklar för drabbade. Hon berättar om hur en samtalscirkel kan gå till, vikten av stöd från omgivningen och vilka teman som varit mest aktuella för grupperna.

Datum

17 april 2023

Tid

Kl 17:30 - 18:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Tessan går även igenom studiematerialet som hon skapat för samtalsgrupper med postcovid. Vi kommer också prata om hur Sensus kan stötta dig på lokal nivå. Välkommen till denna digitala träff!

Arrangemangsnummer: 400839

Kontaktperson