Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

BROMMA

Samtalscirkel för föräldrar till barn med NPF

Under oktober - november kommer Sjöhuset hålla en samtalscirkel för NPF-föräldrar, både föräldrar till barn med NPF-diagnoser och föräldrar som själva är npf:are.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:00 - 15:15

Omfattning

4 tillfällen, 12 studietimmar

Pris

200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Du får tillfälle att träffa andra för stöd och igenkänning kring teman som barns skolfrånvaro, svårigheter med sociala sammanhang och psykisk ohälsa som ofta uppstår hos målgruppen som ett resultat av att vi lever i en värld som inte är fullt ut anpassad för npf:ares behov, men också uppmuntran kring de styrkor som många npf:are besitter.

Vi jobbar utifrån neurodiversity-paradigmet som ser mångfalden av mänskliga beteenden och sätt att uttrycka sig på som både naturlig och önskvärd. Cirkelledarna har lång erfarenhet av att coacha människor med högkänslighet och NPF.

Träffarna äger rum i Sjöhuset på Johan Tillanders väg 15, 168 52 Bromma. 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 kl. 13.00-15.15.

Kostnad: 200kr/tillfälle.

Arrangemangsnummer: 158996