Representantskapsträff

Startdatum

13 oktober 2023

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 16:00 - 20:00

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården? Övrig information För mer info, kontakta Jimmy Nilsson tel 070-796 18 61 jimmy.nilsson@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 405718

Ledare

Pontus Gunnarsson

Kontaktperson