Representantskapsträff

Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården?

Startdatum

28 april 2023

Veckodagar

Fredag, Lördag

Tid

Kl 16:00 - 20:00

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Övrig information

För mer info, kontakta Jimmy Nilsson tel 070-796 18 61
jimmy.nilsson@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 401221

Ledare

Pontus Gunnarsson

Kontaktperson