Bild: Ensemble Mare Balticum

Kalmar

Konsert Renässans - Rinascimento - Renaissance

Välkommen på konsert i katedralen!

Datum

12 februari 2023

Dag

Söndag

Tid

Kl 18:00 - 19:00

Plats

Kalmar Domkyrka

Västra Sjögatan Kalmar

Pris

Kostnadsfritt

I denna konsert vill vi belysa begreppet renässans och dess musik från olika vinklar. Ordagrant betyder ordet ”pånyttfödelse”, och begreppet har använts för att beskriva ett sökande efter och återupptäckande av antikens ideal, i skrifter, vetenskap, musik, poesi och konst.

Musiken i detta program spänner således över hundratals - ja tusentals år. Musiken framförs på tidstypiska instrument.

Ensemble Mare Balticum är Musik i Syds ensemble för tidig musik och har sedan många år detta som specialitet: att ljudsätta och levandegöra historiska skeenden.

Medverkande:
Ensemble Mare Balticum

Kalmar Domkyrka

Fri entré

Arrangemangsnummer: 600331

Kontaktperson