Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Presentation av studie om rasism i arbetslivet

Att diskriminering utifrån hudfärg förekommer på den svenska arbetsmarknaden är ett faktum. Denna studie undersöker alltså inte om diskriminering förekommer utan fokuserar på hur rasifierade skillnader uppkommer och reproduceras – trots att en majoritet tar avstånd från rasism och diskriminering.

Datum

1 november 2021

Dag

Måndag

Tid

Kl 12:00 - 13:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Resultatet visar på ett samspel på individ-, organisations- och samhällsnivå, och som tillsammans bygger upp och förstärker de ojämlikheter vi ser på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett motstånd på många arbetsplatser mot att arbeta aktivt mot diskriminering. Studien visar mekanismerna som ligger till grund för hur rasism sker i arbetslivet, som Lunds universitet har gjort på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Bland annat har en enkätstudie med 3 000 personer gjorts. De som rasifieras som vita har fördelar utifrån hudfärg, som att i högre utsträckning ha stöd i karriärutveckling och oftare bli handplockade till ledningsuppdrag. De är också bärare av föreställningar och beteenden som vidmakthåller systemet, oavsett om de anser sig hysa ”rasistiska” åsikter eller inte. Personer som rasifieras som icke-vita trivs i allmänhet sämre på sitt arbete och funderar oftare på att säga upp sig. När de påtalar missförhållanden relaterade till etnicitet och hudfärg möts de ofta av negativa motreaktioner från vita arbetskamrater. – Flera chefer och arbetsledare uppger att det finns ett motstånd i den egna organisationen mot att arbeta med likabehandlingsfrågor och utjämnande åtgärder eftersom ”vita svenskar” då känner sig anklagade, skuldbelagda och orättvist behandlade, säger Martin Wolgast, psykolog på Lunds universitet, som genomfört studien och författat rapporten tillsammans med Sima Nourali Wolgast. Presentationen ges av Martin Wolgast, psykolog på Lunds Universitet. Studien har gjorts på uppdrag av samordnats av Länsstyrelsen Stockholm som samordnar regeringsuppdraget att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden.

Arrangör är Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr i samarbete med Sensus

Var och hur

Plats: Zoom

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/89530787923?pwd=WFpRWWNXY3ZtYjB5NDNiTENENkdrQT09

Meeting ID: 895 3078 7923 Passcode: 509002

Arrangemangsnummer: 320842