PREP - friskvård för parrelationer - verktyg för varaktig kärlek. Plats Spånga/Stockholm

Friskvård för parrelationen är att förbättra kommunikationen, stärka tryggheten och öka närheten.

Startdatum

10 februari 2024

Veckodagar

Fredag, Lördag

Tid

Se beskrivning

Plats

Spånga-Kista församlingSpånga församlingshus Värsta allé 1

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kursdatum är lördag 10 februari kl 9-16.45, fredag 16 februari kl 17-21 och lördag 17 februari kl 9-16.45.  

Vem kan gå en PREP-kurs?
PREP vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris. Det går att leva i en god parrelation livet ut. Det är möjligt att skapa ett förhållande som fungerar bra livet igenom. PREP utgår från att det är möjligt att förändra och förbättra sin kommunikation, sättet att behandla varandra på och hur ni ser på förhållandet.

PREP fungerar PREP bygger på mångårig forskning. Flera studier visar att par som går en PREP-kurs förbättrar sin kommunikation, känner större tillfredsställelse med sin relation och minskar risken för separation. Friskvård för parrelationen är att förbättra kommunikationen, stärka tryggheten och öka närheten. Läs mer om PREP här: sensus.se/prep 
Ni får lära er:
* Var trygg hemma - lär er hantera konflikter.
* Öppna dörrarna för närhet.
* Börja med dig själv och ta ansvar.
* Vårda trygghet och långsiktighet. 

Kursens utformning
Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar och förhållningssätt. De samtal som du och din partner har sker enskilt. Inget av ert samtal tas upp i helgrupp. Kursen är till för er par, barnen kan inte vara med.

Kursens upplägg
Vi träffas i Kista kyrka, Kista torg, följande tider:
* Lördag  10 februari kl 9.00-16.45
* Fredag 16 februari kl 17-21 
* Lördag 17 februari kl 9.00-16.45

Anmälan
Ring eller skriv senast 26 januari till:
Éva Szabó Westerlund, diakon, 08-505 990 32 eller eva.szabowesterlund@svenskakyrkan.se 
Tuulia Sivapragasam, präst, 08-505 990 21 eller tuulia.sivapragasam@svenskakyrkan.se
Begränsat antal platser, max åtta par. Spånga-Kistas församlingsbor har förtur.

Pris
Kursen är kostnadsfri för dej som är medlem i Svenska kyrkan. Om du inte är det kostar det 1250 kr/person. Läs mer om kursen på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/spanga-kista

Arrangemangsnummer: 307210

Kontaktperson