Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Problem för nya deltagare att anmäla sig till verksamhet

Just nu upplever många nya deltagare att det är svårt att skicka in sin anmälan på sajten. Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Om du inte kan skicka in din anmälan, vänligen mejla in din anmälan till aktivitetens kontaktperson.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Torsdag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

5 tillfällen, 17 studietimmar

Plats

På distans

Pris

500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Efter genomförd kurs blir du av Karolinska institutet certifierad Första hjälpare.
Att som medmänniska få vara ett ställföreträdande hopp när livet är svårt - det är det vi är kallade till.

Kurstider

19 oktober kl. 08:30 - 12:00 21 oktober kl. 08:30 - 12:00 26 oktober kl. 08:30 - 12:00 28 oktober kl. 08:30 - 12:00 2 november kl. 08:30-12:00

För att bli certifierad Första hjälpare behöver du vara med på alla tillfällena.

Målgrupp

Ideella och anställda som möter människor i sitt uppdrag

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren • Ha fördjupad kunskap om ungas psykiska hälsa generellt. • Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa. • Utifrån en säkerställd manual, kunna bemöta och stötta människor med psykisk ohälsa.

Innehåll/program

Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar. Självstudier förutsätts efter avslutad kurs.

Kursledare

Annalena Norrman, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA. annalena.norrman@svenskakyrkan.se Satu Brännström, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA, satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Kostnad

500 kr för litteratur Ange annan betalare, om din arbetsgivare/församlingen står för kostnaden.

Arrangörer

Kursen genomförs i samverkan med Sensus, Karolinska institutet och Region Norrbotten.

Max- och mini-antal deltagare

Mini 6 personer max 15 personer

Kurslitteratur

Kurslitteratur skickas per mail efter sista anmälningsdagen.

Sista anmälningsdag

1 oktober

Arrangemangsnummer: 411710

Ledare

Satu Brännström

Annalena Norrman

Kontaktperson

Kontor