Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Mat, tro och planetens gränser

Välkomna till ett samtal om mat, tro och planetens gränser.

Datum

27 november 2023

Dag

Måndag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Plats

Sensus FörbundskansliSensus Möte

Klara Södra kyrkogata 1 11152 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Under samtalet kommer vi att prata om  behovet av att ställa om till hållbara matsystem. Vi exemplifierar detta med WWFs arbete med mat, som One Planet Plate, och WWFs matguider för att visa på vad man kan göra praktiskt. Ett samtal kommer sedan att äga rum med representanter för trosgemenskaper inom Sveriges interreligiösa råd (SIR). Frågor vi kommer att beröra är:

·       Hur kan vi nå en närmare relation till det vi äter och till vår planet?

·       Hur har vår tro inverkan på val av miljömässigt bra mat?

·       Hur kan vi arbeta med hopp, och fördjupad diskussion om näringsrik och miljömässigt bra mat, som människor även har råd med?

·       Vad kan man praktiskt göra och vad görs inom de olika trossamfunden, på området?

·       Hur kan trossamfunden vara en kraft för förändring i samhället?

 

Medverkande är Anna Richert, WWF, samt representanter från Sveriges interreligiösa råd Claes Hedström, Präst, miljö- och klimatsamordnare, Svenska Kyrkan; Joachim Framberg, S:t Ignatios Folkhögskola; Cedric Åkermark, Svenska Bahá'i-samfundet; samt Kamala Priya, Hindu Forum Sweden. Moderator Maria Schultz, WWF.

Upplägg: Modererat samtal, som även streamas på Youtube.

Tidpunkt: 27 november tid 18.00-19.10 själva digitala samtalet och därefter möjlighet att stanna kvar och fortsätta samtalet 20 min fram till kl 19.30.

Begränsat antal platser, kostnadsfritt men anmälan för fysiskt deltagande krävs senast den 26 november. Samtalet kommer även vara inspelat och ligga på  Sveriges interreligiösa råd SIR - YouTube

 

Arrangemangsnummer: 307296

Medverkande

Claes Hedström

Joachim Främberg

Kontaktperson