STOCKHOLM

Ledarutbildning "Din egen hälsa"

Vill du leda studiegrupper inom området hälsa?

Startdatum

21 oktober 2024

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 15:30

Omfattning

1 tillfälle, 9 studietimmar

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)4 Fören

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms län driver projektet ”Din egen hälsa”. Det är ett 3-årigt arvsfondsprojekt för studiegrupper, som vill inspirera personer med lättare psykisk ohälsa att ta kommandot över sitt fysiska och psykiska mående. 

Målet med studiegruppen är att ge personer kunskap och verktyg för att själva uppnå och behålla hälsosamma levnadsvanor. Materialet finns i tre olika varianter, för äldre 65+män och för personer med erfarenhet av stress. Genom studiematerialet vill vi lotsa deltagarna mot en ökad medvetenhet om hur just de fungerar, för att uppnå god hälsa.

 

Teman i materialet är:

Livet & Hälsa, Kroppen & rörelse, Hjärnan & stress, Kost & energi, Sömn & avkoppling, Psyke & mående, Känslor & behov, Livsglädje & mening, Samvaro & relationer, Intressen & engagemang

 

Vi utgår ifrån det Salutogena perspektivet, alltså att man fokuserar på det som är friskt och bra, och på de faktorer som upprättar hälsa. Vi jobbar både med acceptans och förändring. Mål och delmål är viktiga verktyg för att skapa förändring, det är inte meningen att ställa krav på deltagaren utan snarare uppmuntra till att sätta så rimliga mål och delmål så att de faktiskt går att genomföra.

Utbildningen den 21 oktober handlar om alla tre materialen.

 

Läs gärna mer på vår projektsida, där du också kan provläsa studiematerialet https://nsphstockholm.se/verksamhet/din-egen-halsa/

 

 

 

Arrangemangsid: 1592508

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter