Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KALMAR

Lär dig upprätta ett bokslut - Kalmar

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:15 - 17:00

Omfattning

4 tillfällen, 32 studietimmar

Plats

Sensus KalmarHållbarheten

Skeppsbrogatan 47 39231 KALMAR

Pris

8000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

Bakgrund:

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

Startar enligt överenskommelse.

För mer detaljerat innehåll, kontakta Mia Ljung 0470-707302 maria.ljung@sensus.se

Arrangemangsnummer: 52268

Ledare

Kristina Alonso

Kontaktperson