Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Lär dig upprätta ett bokslut

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Löpande intag

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:45

Omfattning

4 tillfällen, 32 studietimmar

Plats

På distans

Pris

8000 kr

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

###Bakgrund: Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

###Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

Kursdagar: Enligt överenskommelse. Löpande intag.

I detta digitala upplägg arbetar vi i nära samarbete på distans. Träffarna är lärarledda och genomförs på mötesplattformen Zoom. Teori varvas med praktiska övningar

För mer detaljerat innehåll, kontakta Suzanne Beving 070-766 01 22 suzanne.beving@sensus.se

Arrangemangsid: 1522363

Ledare

Kristina Alonso

Kontaktperson