Distans

Lär dig upprätta ett bokslut

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Löpande intag

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:45

Omfattning

4 tillfällen, 32 studietimmar

Plats

På distans

Pris

8000 kr

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

Bakgrund:

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

Kursdagar: Enligt överenskommelse. Löpande intag.

I detta digitala upplägg arbetar vi i nära samarbete på distans. Träffarna är lärarledda och genomförs på mötesplattformen Zoom. Teori varvas med praktiska övningar

För mer detaljerat innehåll, kontakta Suzanne Beving 070-766 01 22 suzanne.beving@sensus.se

Arrangemangsnummer: 58744

Ledare

Kristina Alonso

Kontaktperson