RÄTTVIK

Kurs - Baskurs för nya kyrkvärdar och gudstjänstvärdar

Stiftsgården i Rättvik erbjuder baskurs för kyrkvärdar och gudstjänstvärdar.

Startdatum

31 mars 2023

Veckodagar

Fredag, Lördag, Söndag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Plats

Stiftsgården RättvikStiftsgården valfri sal

Kyrkvägen 2 79532 RÄTTVIK

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vår kurs är förlagd till den naturskönt belägna gården vid Siljans strand. Deltagande i våra kurser ger en solid grund för tjänst i ett av vår kyrkas kanske äldsta uppdrag.i ett av vår kyrkas kanske äldsta uppdrag.

Övrig information

För mer info, kontakta Ulrika Knutsson tel 070-640 84 52 ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se

Upplysningar

Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00 program@stiftsgardenrattvik.se

Arrangemangsnummer: 400890

Kontaktperson