Kraftsamling 2023

Välkommen till årets Kraftsamling den 27/9 i Stockholm. En inspirationsdag för alla som arbetar med barn och unga i Stockholms stift och Sensus Stockholm-Gotland.

Startdatum

27 september 2023

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

S:t Jacobs kyrka Sthlm Domkyrkoförs

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Varmt välkomna till Stockholms stifts nya lokaler i S.t Jacobs kyrka och S.t Jacobs gården för en dag med föreläsning, workshops, samtal och reflektion.

 

Program

08:30 - 09:00 Morgonmässa  

 

09:00-09:20 Fika med mackor 
 

09:20 Hälsa välkomna och därefter utdelning av Ungdomsledarstipendium – med Boel Hössjer Sundman.

  
09:45 – 10:30 Föreläsning: Vad är meningsskapande? 

Utifrån det pedagogiska materialet Meningen med mig undersöker vi vad meningsskapande kan vara och hur vi kan skapa mer mening i livet. Materialet har utformats av Dr Christina Lloyd i samarbete med pedagoger och unga i Svenska kyrkan. 

 

Föreläsare: Christina Lloyd är doktor i religionspsykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare med en specialisering inom ungas psykiska och existentiella hälsa, traumabehandling och gruppsykoterapi. 

 

10:30-10:45 paus 

 
10:45 – 11:30 forts. föreläsning

Avslutas med reflektionsövning två och två som introduktion till 'Samtal om vad vi hört...'

 

11:30 Samtal om vad vi hört... (Walk & Talk) . 

 

12:00-13:00 Lunch 

 

Valbara workshops - du gör dina val i ett kommande mailutskick från Sensus!

 

13:00 – 14:00 WORKSHOP 1 

 

1. Gudstjänst ger mening - Barnens gudstjänst i Masthuggskyrkan, Göteborg  

Barnens gudstjänst vill vi att barn skall känna sig välkomna och viktiga. Deras tankar och känslor skall tas på allvar och deras tro bejakas. Vi delar med oss av vårt arbete kring att möta barnen i kyrka och i gudstjänst. 

”Han sa att brödet var hans kropp och att vinet var hans blod. Man får hans abilities." 

Manne 

”Jag brukar säga instiftelseorden, sen så brukar jag dela ut nattvard. att jag får göra det mesta, typ.”.

Nico 

Workshopledare: Joakim Thoresson är präst och drivs av att ge barnen plats i kyrkan och arbetar med att utveckla barnens gudstjänst . Tillsammans med barnen försöker vi hitta sätt att göra gudstjänsten meningsfull utifrån deras lust och förmåga. Caroline Rostlund är ateljerista och arbetar som pedagog. Drivs av lusten att tillsammans med barnen utforska tro och hitta det uttrycksätt som passar barnen bäst i verksamhet och gudstjänst. 

 

 

2. Sång och musik ger mening (OBS Dubbelpass, 13:00-15:30 inkl. paus) 
Seminarium om barnrösten – för dig som sjunger med barn i barnkör och barngrupper. Under seminariet får du kunskap om röstapparaten, skillnaderna mellan barn- och vuxenrösten och hur valet av röstläge påverkar små barns möjlighet till delaktighet. Du får även lära dig om hjärnans plasticitet, hur musikaliteten utvecklas och du får förståelse för varför Rösträttsprojektet riktar sig just till förskolan.

Med sångglädje och härlig energi sjunger vi upp utan krav på tonsäkerhet, utforskar rösten åt alla håll och sjunger sånger för både barnens skull och för vår egen. Du får även tips för hur du kan hitta ett ljusare röstläge när du sjunger tillsammans med barnen och kanske motivation till att skapa förändring i hur du ser på din egen röst i ditt arbete. Fokus ligger på att sätta barnens förutsättningar och behov i centrum. 

 

Workshopledare: Karin Westerberg Kindgren, sångpedagog och konstnärlig ledare för Rösträttsprojektet i Region Stockholm. 
 


3. Fördjupning från förmiddagen
Prova på praktiska övningar kring Mening ur materialet Meningen med mig. 

·        Min mening i vardagen? 

·        Världsbildsteckning. 

·        Hur var det här, vad tar jag med? 

Workshopledare: Christina Lloyd är doktor i religionspsykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare med en specialisering inom ungas psykiska och existentiella hälsa, traumabehandling och gruppsykoterapi. 

 
4. Att få vara mig själv ger mening 
Som kyrka säger vi att alla är välkomna, men hur får vi alla att känna det hur skapar vi en plats där alla får komma och vara som vi är. Vi får samtala om hur vi som kyrka kan jobba med hbtqi+ i relation till ungdomar och om att skapa trygga rum för de unga hbtqi+ personer vi möter.

 

Workshopledare:  Josefine Jehrlander är präst i Uppsala stift och har under tiden hon arbetat i Västerås stift utvecklat regnbågskonfirmation.  

 


5. Att bidra ger mening 

Med fokus på ideella medarbetare och utifrån forskningsrapporten "Av fri vilja på fri tid" som handlar om "Ideellt engagerade inom svenska kyrkans barn & Ungdomsverksamhet och vad de anställda tänker om verksamheten"Vi tittar närmare på de tre centrala teman rapporten pekar på: 

• Att Rekrytera  

• Behålla  

• Organisera dem som arbetar ideellt. 

 

Workshopledare: Stefan Elmér, Stiftspedagog Stockholms stift med särskilt ansvar för idealitet, lärande och undervisning. 

 


14-14:30  Fika  

 
14:30 – 15:30 WORKSHOP 2. 

 

1. Gudstjänst ger mening

 

2. Sång och musik ger mening - DUBBELPASS 

 
3. Fördjupning från förmiddagen - Praktiska övningar ur  Meningen med mig materialet

 
4. Att få vara mig själv ger mening 

5. Struktur och strategi ger mening 

Med fokus på riktlinjer för arbete med barn 6-13 år och utifrån önskan om att få verktyg i att arbeta i team och med struktur kommer denna worskop handla om: 

·        Inblick i de nya riktlinjerna, som berör alla medarbetare med uppdrag där man möter barn 6-13 år 

·        Verktyg för process och struktur, med avstamp i K-koncept och bilder 

·        Hitta en strategi i det gemensamma arbetet inom Lärande och undervisning. 

·        Hur hänger församlingsinstruktion, Kyrkoordning, styrdokument ihop med verksamhet? 

 

Workshopledare: Elisabet Hillbratt är stiftspedagog med inriktning lärande och undervisning, barnrätt samt ledarskapsutveckling. 
 

 

15:30 Drop out Kaffe, med möjlighet att hänga kvar en stund för samtal eller arbete mm. 

 

 

Avanmälan & Ångerrätt

Non show-avgift 400 kr.

Avanmälan innan sista anmälningsdatum görs via mail till Karin Sundin eller på tel: 072-141 64 46.

Arrangemangsnummer: 303704

Ledare

Stefan Elmér

Kontaktperson