Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Kören som växtplats - hösten 2021

Ny kursomgång hösten 2021. Fortbildning för dig som är kyrkomusiker, präst, körledare eller pedagog och tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, vill jobba med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal. Kursen består av fyra digitala kurstillfällen och egna mindre uppgifter i din hemförsamling.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 12:30

Omfattning

4 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1495 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kören som växtplats

Varför är det så många som sjunger i kör? Är det den musikaliska utmaningen, gemenskapen i ett individualistiskt samhälle, de trösterika texterna, ett sammanhang där hela kroppen inkluderas, eller kanske alltihop? Helt enkelt en plats där jag kan få växa både som sångare och människa. På samma sätt som kören i generationer har varit en viktig del av många människors liv kan den även framöver få betyda mycket i både samhället och i våra församlingar. Förutom det rent musikaliska där vi får stanna upp och öppna upp, är kören viktig socialt och en gemenskap där våra existentiella frågor kan få plats.

2019 presenterades "Vi älskar att sjunga", Sveriges Kyrkosångsförbundets körinventering av Svenska Kyrkans körer med 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer vilket säger något om körens betydelse både för sångarna och vår församlingar.

Kursen mål är att uppmuntra, utmana och utrusta i arbetet med "Kören som växtplats". Föreläsningarna bygger på lärarnas erfarenheter, bibeln och kyrkans tradition samt aktuella studier och forskning både rörande musikens natur, sångens betydelse och delaktighetens kraft. På detta sätt vill vi utrusta dig som deltagare med erfarenheter och verktyg att använda i din kör och din församling.

Kurstillfällen

7 sept (tisdag) - "Musik och teologi - i harmoni",

22 sept (onsdag) - "Kören som växtplats - mer än musik"

13 okt (onsdag) - "Gudstjänst - delaktighet i praktiken",

11 nov (torsdag) - "(Kör)ledarskap - de många rollerna".

Prel schema

Vi ses via Zoom. Länk fås vid anmälan.

08.30 Zoom-Mingel

09.00 Introduktion dagens tema

09.15 Föreläsning

10.40 Fika/ Samtal i mindre grupper

11.00 Föreläsningar

12.30 Slut

Kostnad 1495 kr. (10% rabatt om både präst och kyrkomusiker deltar från samma församling)

Referensgrupp Lisa Carr (Sensus), Lovisa Kronstrand Alinder (Sveriges Kyrkosångsförbund), Staffan Plantin (Svenska kyrkan Lunds stift), Marita Sköldberg (Sveriges Kyrkosångsförbund), Karin Sundmark (Svenska kyrkan Växjö stift), Pernilla Agardh (kursadministratör, Sensus) , 0730-303055, pernilla.agardh@sensus.se

Kursledare Jonas Engström, 0703-30 87 93

www.korensomvaxtplats.se

Arrangemangsnummer: 321571

Ledare

Jonas Engström

Kontaktperson