ANGERED

Konflikthantering, civilkurage och ömsesidigt stöd

Helgkurs: Öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter

Startdatum

16 november 2024

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 14 studietimmar

Plats

Chalmers Urbana Studier

Hammarkulletorget 62 B 42437 ANGERED

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Helgkurs: Öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter

Hur ingriper vi med omsorg och konstruktivt i ett tidigt skede vid konflikter och övergrepp? Hur kan vi leva jämlikhet och ickevåld i vår vardag? Hur övar vi metoder för att ingripa effektivt och samtidigt ge stöd? Hur bygger vi former för jämlikare samarbete? Under kursen övar vi dessutom jämlikare mötes- och dialogtekniker med metoder från feministiska demokratiformer.

Denna kurs har ett bredare innehåll än den mer specialiserade tvådagarskursen som går på våren med Per Herngren. De båda kurserna innehåller olika teori och övningar och kompletterar därför varandra. De är oberoende av varandra, och du är mycket välkommen att delta på ena eller båda kurserna.

Kursens metod: Deltagarna övar ett spektrum av metoder för effektivare och jämlikare samarbete, dialog och civilkurage. Kursen ger praktiska metoder för att ingripa omsorgsfullt vid konflikter och övergrepp.

Detta är en professionell konflikthanteringskurs som är öppen både för de som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig civilkurage och konflikthantering. De som tidigare gått kurs för Per Herngren får under en del av kursen möjlighet att lära sig leda övningar.

Kursen använder metoder från Performativ konflikthantering, Vardagens civilkurage samt ickevåld i tradition från Gandhi. Performativ är handlingar som uppnår målet när handlingen är genomförd, exempelvis handlingar som faktiskt genomför jämlikhet och omsorg. Målet skjuts inte på framtiden. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

Kursledare
Per Herngren har gett ut fjorton böcker på fyra språk. Han fick Göteborgs fredspris 2022. Tidigare blev han utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Per är dessutom utvald av War Resisters International till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har utbildat i samarbets- och beslutstekniker sedan 1985. Och han har lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Chalmers. Bakom kursen står studieförbundet Sensus, Vardagens civilkurage, Svenska Freds Göteborg, Fikonträdet, Hopp & Motstånd, Rosa huset och Mariakyrkan.

Anmälan och praktisk information

  • Tid: 10.00-17.00 båda dagarna
  • Plats: Chalmers, Hammarkulletorget 62B, vån 7, Hållplats “Hammarkullen”, Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.
  • Pris: 1400 kr inkl kaffe och fika.  (Sänkt pris tack till Chalmers).
  • Kursledare: Per Herngren 070-8877211, https://ickevald.net/perherngren/
  • Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till kurslokalen.

Arrangemangsid: 1575225

Ledare

Per Herngren

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter