Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Konflikter och konflikthantering

Ju mer man tänker på det, desto mer kommer man att förstå att konflikter och samarbete inte är skilda ting utan faser av en process som alltid involverar något av båda. Detta är sagt av sociologen och konfliktforskaren C H Cooley och sammanfattar ganska väl att konflikter är, vad vi än tycker och känner, en ofrånkomlig del av vårt liv.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

2500 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

En stor del av vår tid tillbringar vi på arbetsplatsen och där är konflikter relativt vanligt förekommande och som medarbetare eller chef ingår det i jobbet att vara en del av konflikthantering och konfliktlösning. Vi har därför allt att vinna på att förstå konflikter, konflikters orsaker och se vilka verktyg vi kan använda för att lösa problemen.

Innehåll och upplägg

  • Att förstå konflikter – vad händer och varför?
  • Konflikttriangeln – om konfliktens beståndsdelar
  • Orsakerna – systemet, relationerna, individerna
  • Konfliktupptrappning och konfliktstilar
  • Olika sätt att hantera konflikter – vilka färdigheter och metoder behövs?
  • Ansvar och roller i konflikthantering- Hur ska konfliktlösningen hålla på lång sikt?
  • Förebygga konflikter genom en hållbar samarbetskultur

Under dagen varvas teoretiska genomgångar med dialog och arbete med case

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, facklig förtroendevalda och arbetsgrupper

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Utbildningen genomförs även på distans via Zoom

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 3 november 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Information angående utbildningar med hänsyn till Covid-19

Många längtar tillbaka till fysiska möten, medan efterfrågan på distansutbildningar fortfarande kvarstår. Därför har vi beslutat att erbjuda båda möjligheterna på samtliga utbildningar under hela 2021. För dig som är intresserad av våra utbildningar, du kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans på hemmaplan.

På Sensus håller vi oss självklart uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens nuvarande och kommande rekommendationer. Om det kommer nya direktiv som påverkar en utbildning du anmält dig till, kommer vi informera dig via mail eller telefon. Varmt välkommen till våra utbildningar.

Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Arrangemangsnummer: 903410

Ledare

Anitha Andersson Kiianlinna

Kontaktperson