Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Förbyggande arbetsmiljöarbete - Konflikter, kränkande särbehandling och trakasserier

Om förebyggande arbete, hållbar samarbetskultur och vikten av etisk infrastruktur på arbetsplatsen. Fördjupad utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsbelastning, arbetstid, konflikter och kränkande särbehandling. De olika organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna samspelar vad gäller orsak och verkan. Det är väl känt att konflikter lättare uppstår i en verksamhet där de organisatoriska förhållandena är otydliga, där arbetsbelastningen har blivit ohälsosam och där medarbetare i sitt beteende, tydligt visar tecken på långvarig stress.

Respekt, saklighet och systematik är tre begrepp som är helt centrala i det förebyggande arbetet mot djupa konflikter, kränkande särbehandling och trakasserier. Tillsammans med både formella och informella system som motverkar oetiskt beteende och främjar ett etiskt beteende kan vi skapa ett tillitsfullt och hållbart samarbetsklimat.

Ur innehållet

  • Vad säger forskningen
  • Regelverket och ansvaret
  • Definitioner - konflikt, kränkande särbehandling och trakasserier 
  • Det handlar om hjärnan - om sociala hot och påverkan på människors beteende
  • Hövlighet och bemötande
  • Konfliktupptrappning
  • Orsak och verkan - om allmänna konfliktorsaker och hur det ser ut i vår verksamhet
  • Respekt, saklighet och systematik
  • När ska jag som chef ingripa? Tre sätt att hantera konflikter - hur vill vi ha det?
  • Det utmanande och känsliga samtalet - tillvägagångsätt och fallgropar

 

En utbildning där vi mixar dialog, teoretiska genomgångar och arbete med praktikfall.

Kontakta oss för förslag på innehåll, omfattning samt pris.

 

 

 

Arrangemangsid: 1568147

Deltagarröster
Vi är mycket nöjda med den utbildning vi haft med Anitha. Hon har ett djupt engagemang som bidrar till att intresset hos deltagarna ökar. Anitha fångar upp alla nyanser hos deltagarna med sin inlevelseförmåga. Hon varvar praktiska övningar med föreläsning, vilket ökar engagemanget hos deltagarna.

Anki Langer Arbetsmiljöingenjör ByggPartner i Dalarna AB

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter