Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav bildbyrå

Distans

Kommunicera på jobbet 2.0 – digital utbildning

Uppgradera din kommunikationskompetens! Utbildningen Kommunicera på jobbet 2.0 ger dig tillfälle att fylla på med inspiration, kunskap och nya verktyg kring kommunikation på jobbet – för personlig energipåfyllning och professionell utveckling.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

3 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

På distans

Pris

4950 kr

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt jobb utvecklar, håller ihop, kommunicerar och ger stöd åt andra. Oavsett din yrkestitel är kommunikation ett av dina viktigaste arbetsredskap.

Efter utbildningen är du bättre på att

 • se kommunikativa utmaningar utifrån och hitta lösningar
 • anpassa din kommunikation efter situation och person(-er)
 • hantera känsliga frågor på ett tydligt och respektfullt sätt

Några exempel på områden som utbildningen berör:

 • Att stärka kompetens och förmåga hos andra genom ett coachande förhållningssätt
 • Att sätta professionella och personliga gränser på jobbet, med tydlighet och värme
 • Att utforma digitala och fysiska möten så att de ger både energi och resultat

Vi ses digitalt vid tre tillfällen, i en grupp om max åtta personer.

Kursledaren Sara Norrby Wallin bjuder på modeller, verktyg och möjligheter till erfarenhetsutbyte baserat på deltagarnas önskemål om vad de vill utveckla. Mellan träffarna tar du med dig frågor och uppdrag som du själv har utformat, att jobba vidare med i din vardag.

Upplägget ger dig som deltagare möjlighet att

 • utvecklas på de områden som är viktigast för dig
 • lära utifrån dina egna och andra deltagares exempel och utmaningar
 • få ett gott stöd från kursledaren och från övriga deltagare.

Som deltagare behöver du:

 • vara villig att dela med dig av dina egna erfarenheter och reflektioner, och ta del av andras
 • ha möjlighet att investera cirka en timme före och efter respektive träff åt reflektion och övningar som introduceras i samband med träffarna.

Tid och format

 • Tre träffar à 3,5 timmar
 • Onsdagar kl. 8.30–12.00
 • Datum: 10/11, 24/11, 8/12
 • Digital utbildning via Zoom
 • Max åtta deltagare

Arrangemangsnummer: 41696

Deltagarröst
Kursen var inspirerande och väl avvägd mellan teori och interaktion. Den gav många tillfällen till givande utbyten, både med kursledaren och de övriga deltagarna, där ämnena som diskuterades anpassats efter våra önskemål.

Sophie Pier Federici

Kommunikationsansvarig, LFSL

Ledare

Sara Norrby Wallin

Kontaktperson