Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Kom närmare: Samtal med författaren Agneta Nyholm om hennes bok

Sensus Norrland har kommit i kontakt med Agneta Nyholm som driver Sofiainstitutet och som skrivit boken Kom närmare som vänder sig till män som vill skapa nära och närande relationer. Den handlar om livet, döden, kärlek, kvinnor och sex.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Upprinnelsen till boken var ett antal möten med män som var förtvivlade både över livet, sin tillvaro men också av sin egen avsaknad av kunskap att möta upp nära relationer. Det fanns även en djup förtvivlan att inte förstå kvinnor eller kunna närma sig dem på ett bra sätt.

Kom närmare

I samverkan med Agneta har vi på Sensus Norrland bestämt oss för att ta fram ett studiematerial för att hålla samtalscirkel med boken som utgångspunkt. Vi har tagit fram ett utkast till en handledning som vi nu vill testa fram i samverkan med ledare och deltagare. I detta steg handlar det om att vi vill få input och synpunkter på studiehandledningen och upplägget av samtalscirkeln. Deltagarna i denna pilot kommer, med kritiska ögon, ge oss synpunkter på förbättringar och synpunkter på bra inslag som vi kan använda och bevara för att i nästa steg publicera materialet och starta cirklar. Gruppen väljer om man vill ses fysiskt eller digitalt när man genomför sin testcirkel.

Målet är även att väcka intresse för att i framtiden hålla cirklar i materialet. Det finns inget krav på att man efter genomförd testcirkel ska hålla egna cirklar utan i detta skede vill vi bara få ta del av dina åsikter. Vi kommer efter avslutad test erbjuda deltagare stöd och möjlighet att ses i en organiserad nätverksträff där ledare i materialet kan utbyta erfarenheter och ge varandra tips och råd.

Bakgrund till hur boken kom till och syftet till samtalscirkeln

Agneta har forskat och har 30 års erfarenhet av att jobba med kvinnor i alla olika tänkbara konstellationer och har också mött kvinnornas frustration och längtan efter att få möta männen på ett djupare plan. Boken ger männen verktyg för att kunna möta upp och lyckas med relationer med kvinnor. Den ger konkreta råd om det mesta som rör mötet med kvinnor, allt från vad de ska tänka på när kvinnor är olyckliga, arga, till hur en kvinnokropp fungerar, vad de ska tänka på när det känner sig avvisad, hur man hittar sin egen livsväg och skapar närmare relationer med andra män. Boken Kom närmare är full av omsorg och kärlek till män och en längtan att bistå dem i processen att skapa nära relationer.

Samtalscirkeln syfte är att skapa ett samtalsrum där män kan slappna av, få kunskap, inspiration, inte känna sig misslyckade och rädda att bli avvisade. Samtalscirkeln vill även hjälpa män att komma närmare varandra och börja prata om saker som inte är lätta och som det är kulturellt betingat att hållas inne med. Det är ett tryggt samtalsrum där man kan få ställa vilka frågor man vill och delta på det sätt man kan.

”Det här är ingen ny självhjälpsbok, det är verkligen en bok som kan vrida mäns sätt att se på sig själv och sin partner. Jag har läst många böcker om manlighet, men ingenting liknar det som finns i den här boken.” Per Frisk, tidigare chefredaktör på tidningen Hälsa

Låter det här intressant?

Du är välkommen att delta på ett zoomsamtal med oss, Agneta Nyholm, Bodil Larsson Frånlund/ Sensus och Helen Hugosson Strandemo/Sensus. Länken skickas till alla anmälda.

På samtalet kommer Agneta berätta mera om bokens syfte och svara på frågor och vi kommer att gå igenom upplägg och studiehandledningen. Samtalet ses som en introduktion inför uppstart av testcirkel.

Arrangemangsnummer: 412114

Kontaktperson

Kontor