Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KALV

Kärleken och döden- Konsert med Varbergs Kammarkör, Johanees Landgren och Gageego!

Konsert på Kalvfestivalen 2022. Programmet är ett hopplock av nutida körmusik som kammarkören har på sin repertoar, men har ändå ett övergripande tema; ”kärleken och döden”, ”tillvarons två giganter” som någon uttryckt det. Det äldsta verket är från 1989 – Arvo Pärts Magnificat – och det yngsta blir uruppförandet av Max Käcks Kindaholmsparafrasen, skrivet 2022. Hildegard von Bingens Caritas abundat är undantaget – både äldst (1100-tal) och yngst (då både kör och orgel bygger på improvisationer. Det är i detta sammanhang intressant att i ”gregorianiken” finns en tidlöshet som gör den möjlig för experiment och improvisationer och på så sätt kan en bro byggas mellan tidsåldrar, och också i och mellan övriga stycken finns musikaliskt en spännvidd från gregorianik – romantik – minimalism till kärv modernism.

Datum

14 augusti 2022

Dag

Söndag

Tid

Kl 12:00 - 13:00

Plats

Kalv kyrka

Kalv kyrka 51261 KALV

Pris

Kostnadsfritt

Max Käck

Hans hantverk och grund är den klassiska musiken, inte minst med cellon i famn, men mötet med den nutida konstmusiken skedde i stor utsträckning genom det elektroakustiska mediet, och den legendariske Rune Lindblad. Med åren, och med ett fördjupat intresse för såväl musikaliska som existentiella frågor, kom Käcks konstnärskap att alltmer röra sig mot ett akustiska utforskande. I grund och botten ställer Max Käck frågor om musikens rötter och ursprung i människans existentiella sökande. Genom skira, poetiska och ofta långsamma, klangliga och melodiska skiftningar söks ett musikens svar på den hemlighet som tycks förbinda själen, människan och livet. Musiken är sökande, både i klang och mening.

Varbergs kammarkör

Bildades 1976 och är en fristående amatörkör med professionell ambition. Kören har cirka 30 medlemmar, varav flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar kören efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer och såväl a cappella-sång som samarbeten med olika konstellationer av musiker och orkestrar. Efter framgångarna vid de internationella kördagarna i Prag 1994, då kören vann klassen "Mindre blandad kör" och blev utsedd till "Bästa kör alla kategorier" bland 40 deltagande körer, öppnades många dörrar för Varbergs kammarkör. Kören har deltagit i ett flertal festivaler och körtävlingar och konserterar filtigt.

Gunno Palmquist

Lärare i körsång och ensembleledning vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, sedan 2007 som professor. Under åren 1978-82 och 90-91 hade han motsvarande tjänst på Ingesunds musikhögskola, Arvika. Han har varit ledare för bl a Kammarkören Musica Vocalis, Göteborgs symfoniska kör, Varbergs kammarkör och Gösta Ohlins Vokalensemble.

Johannes Landgren

Har som kördirigent och orgelsolist turnerat i merparten av Europa, Ryssland och USA samt nått stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler och medverkat vid radio- och TV-inspelningar i ett flertal länder samt i mer än trettio CD-produktioner.

Gageego!

Bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida musiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gageego! är en regelbunden gäst i Göteborgs konserthus, där de sedan många år samarbetar kring en konsertserie för nutida konstmusik och har spelat över hela Sverige såväl som internationellt. Ikväll medverkar trombonisterna Jens Kristina Søgaard och Endre Vetås från ensemble Gageego!

Med idylliska byn Kalv som kuliss får du uppleva en festival för nutida konstmusik, där man blandar musik från förra årtusendet med det nyskrivna. Deltagarna från lokala och regionala likväl som internationella ensembler.

Priser

  • En konsert-150 kr
  • Festivalpass- 400 kr
  • Barn/ungdom under 18 år- gratis

För mer information

Genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen

Arrangemangsnummer: 811133