Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans / på platsSTOCKHOLM

Inkluderande arbetsplats fri från osunda strukturer - verktyg för inkludering

För dig som vill vara med och skapa goda förutsättningar för att medarbetar i er organisation ska känna sig tryggare och mer inkluderade. För att uppnå det behöver vi arbeta med osunda strukturer, normer som begränsar i tre steg.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

2500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Vi ger verktyg för att:

  1. Bli medveten om rådande normer; det första steget handlar om att bli medveten om de normer som råder i just det sammanhang som jag befinner mig i. Här lär vi oss att spana efter normer och se vilka normer som finns i den egna verksamheten och hos en själv.
  2. Bli medveten om normernas konsekvenser; det andra steget handlar om att bli medveten om vilka normer som är begränsande för människor och vilka konsekvenser de får. Här försöker vi att bli medveten om normer och den möjliga ojämlikhet och begränsning som de skapar.
  3. Vidga normen och skapa ett tryggare rum för fler i vår organisation; det tredje steget handlar om att förändra normen så att fler kan känna sig trygga att vara sig själva oavsett vem en är. Det här steget är själva görandet, där vi ger varandra fler möjligheter och skapar nya inkluderande normer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Seminarieledare

Sara Björk & Annika Heikkinen

Material

Sensus tillhandahåller material.

Pris

2500 - inklusive deltagarmaterial, lunch och för och eftermiddagskaffe.

Meddela i din anmälan vilket fackförbund du är medlem i för att ta del av eventuell rabatt enligt överenskommelse mellan Sensus och ditt fackförbund.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 24 oktober 2022. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

För dig som är intresserad av våra utbildningar, du kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans på hemmaplan.

På Sensus håller vi oss självklart uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens nuvarande och kommande rekommendationer. Om det kommer nya direktiv som påverkar en utbildning du anmält dig till, kommer vi informera dig via mail eller telefon.

Praktisk information och Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Varmt välkommen till vår utbildning.

Arrangemangsnummer: 903566