Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

MOD – Mångfald och Dialog

MOD bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Sensus Göteborg DrottninggatanTeorisal 32 vån 3 64 Kvadratmeter

Drottninggatan 30 41114 GÖTEBORG

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

MOD – Tanke, känsla, handling

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

MOD-kursen pågår i en eller två, den kan också utformas som en studiecirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar och rollspel arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden. MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell".

För att kursen ska genomföras ska det vara minst 10 st. deltagare anmälda.

Datum

14-15 maj kl. 09:00-16:00 (båda dagar)

Plats

Sensus Göteborg, Drottninggatan 30

Arrangemangsnummer: 343276

Ledare

Syrene Hägelmark

Kontaktperson