VÄXJÖ

Hållbar folkbildningsvecka: Workshop - sy din egen tygpåse

Startdatum

17 november 2023

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 16:00 - 18:15

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

Norrgatan 15 Växjö

Norrgatan 15 35231 VÄXJÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen till en workshop där vi syr våra egna tygpåsar och pratar om miljö och hållbarhet. 

Som konsument kan man minska sin miljö- och klimatpåverkan genom att till exempel återanvända tygpåsar när man handlar i stället för att köpa plastpåsar varje gång man är i affären. 

Agenda 2030:
Denna workshop kopplas till mål 13 - bekämpa klimatförändringarna och mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla. 

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 604915

Kontaktperson