VÄXJÖ

Hållbar folkbildningsvecka: Workshop - hitta och använda produkter direkt från naturen

Startdatum

14 november 2023

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 10:00 - 13:00

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

Norrgatan 15 Växjö

Norrgatan 15 35231 VÄXJÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I denna workshop lär vi oss att hitta och använda organiska material direkt hämtade från naturen som vi kan använda bland annat för ansiktsvård eller att rengöra våra hem med på ett ekologisk sätt. 

Workshopen hålls på arabiska. 

Ledare: Batoul Alamir

Agenda 2030:
Denna workshop kopplas till mål 3 - god hälsa och välbefinnande och mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här. 

Arrangemangsnummer: 604936

Kontaktperson