Distans

Hållbar folkbildningsvecka: reko-ring som hållbar konsumtion

Reko-ring är ett koncept som funnits i Sverige sedan 2016 och som startades i Finland 2013. Reko-ringen handlar om Rejäl Konsumtion och syftar till att konsumenter och producenter möts utan mellanhänder. Är detta framtidens sätt att handla mat? Varför går människor med? Vi har frågat Växjö reko-ring!

Datum

14 november 2023

Dag

Tisdag

Tid

Kl 12:00 - 13:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Vi besöker Växjö reko-ring för ett nedslag bland konsumenter och producenter. Vad är det som gör att de i ur och skur samlas på en parkeringsplats varannan vecka? Vad är det som lockar och hur ser de på framtiden när det kommer till Sveriges matproduktion? Vilken information får konsumenten om den mat de köper? Hur ser producenten på transparensen som krävs? 

Anmäl dig för att få en länk till sändningen. 

Agenda 2030:
I de globala målen ingår god hälsa och välbefinnande (mål 3) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Att säkra näringsrik och hållbart producerad föda är en nyckel för att människor ska kunna växa, leva och delta i samhället de bor i. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 605293

Kontaktperson