Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Förstärka svenska språket för föräldrar med barn i skolan

Som förälder känner du ditt barn bättre än någon annan gör. Samtidigt behöver läraren lära känna ditt barn också.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 17:00 - 20:15

Omfattning

14 tillfällen, 56 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

När vårdnadshavaren har en stark och respektfull relation med skolan och läraren har hen bra förutsättningar för att hjälpa barnets utveckling. Vårdnadshavare och lärare kan arbeta tillsammans för att stödja elevens lärande och välmående. Därför spelar språket en viktig roll i den här processen.

När alla arbetar tillsammans för barnets bästa, kommer barnet att ha en bra skolgång, positiva skolresultat, en positiv inställning till skolan, goda sociala och relationsmässiga färdigheter och en känsla av välbefinnande, framåtskridande till eftergymnasial utbildning som universitet eller yrkesutbildning.

Syftet med studiecirkeln är att förstärka föräldrars språkfärdigheter för att klara samtal med skolan. Kursen fokuserar på ordförråd som används i skolan.

Arrangemangsnummer: 153437